Επιστροφές ή Αλλαγές:

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών (14 ημέρες ή 2 εβδομάδες) από την παραλαβή τους αναιτιολογήτως, ήτοι χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε, χωρίς να έχει υποστεί φθορά ή ζημία, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν και δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής, ούτε και κάθε ποσό που μπορεί να επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος στον πελάτη, παρόλο που η επιστροφή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης.

Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών (14 ημέρες ή 2 εβδομάδες) από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail για την υπαναχώρηση στην Επιχείρηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει αν επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε. H Επιχείρηση υποχρεούται να δώσει το δικαίωμα στον πελάτη να αλλάξει το προϊόν, το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει και θέλει να το επιστρέψει, με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, και όχι μικρότερης, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών (14 ημέρες ή 2 εβδομάδες) από τo χρόνο που η Επιχείρηση έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι υπό την ευθύνη του πελάτη μέχρι να παραδοθούν στην Επιχείρηση. Αποδεκτή γίνεται μόνο η επιστροφή των προϊόντων που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και συνοδευόμενα από την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, μετά την παραλαβή και την εξέταση του δέματος η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει με τον πελάτη, ώστε να γίνει η αλλαγή είτε στο μέγεθος είτε στο είδος.

Ελαττωματικά ή Λανθασμένη Παράδοση Προϊόντων:

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της Επιχείρησης, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος. Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών (14 ημέρες ή 2 εβδομάδες) από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης. Από την στιγμή της επιστροφής του προϊόντος η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει αμέσως με την πελάτη.

Επιστροφή Χρημάτων:

Μετά την υπαναχώρηση του πελάτη, ακόμα και αναιτιολόγητα, και εφόσον το προϊόν επιστραφεί σε άριστη κατάσταση, ο πελάτης μπορεί να υποδείξει την επιστροφή του χρηματικού ποσού που κατέβαλε για το προϊόν και η Επιχείρηση υποχρεούται να του το αποδώσει μέσα σε 10 ημερολογιακές μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, που η επιστροφή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης, στα επιστρεφόμενα χρήματα  περιλαμβάνονται και τα έξοδα αρχικής αποστολής, εάν τα έχει επιβαρυνθεί ο Πελάτης.

Στην περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει ελαττωματικό ή λανθασμένο προϊόν από την Επιχείρηση και δεν αποδεχτεί την παραλαβή νέου προϊόντος αντικατάστασης, η Επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει το χρηματικό ποσό που κατέθεσε. Το επιστρεφόμενο χρηματικό ποσό θα επιστρέφεται μετά την παραλαβή του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μέσα σε 5 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και του επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση που τα πλήρωσε στην αρχική του παραγγελία.

Ο πελάτης δεν δικαιούται υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.